Negentien raadsleden, verdeeld over acht politieke partijen, stemmen vanavond over het voorontwerpbestemmingsplan. Bij tien stemmen is het dus aangenomen. Voor zulke gevoelige dossiers is het voor het draagvlak fijn wanneer er geen nipte meerderheid is, maar een overgroot deel van de raad kan instemmen met het plan. Zo staan de fractievoorzitters er in:

VVD (5 stemmen): Suzanne Oortman Gerlings

Ons paleis moet een goede bestemming krijgen voor een hele lange termijn. Een bestemming waar we maatschappelijk en cultureel gezien wat aan hebben. Waar het voortbestaan van het historische paleis en de tuin is gegarandeerd. Het is een bijzonder, groot en duurzaam plan van ervaren ondernemers met lef en grootse ideeën. Dit plan zorgt voor een bestemming voor volgende generaties.

ChristenUnie-SGP (1 stem): Roy Bruins

Het voelt als ons paleis, hoewel het privaat bezit is. Het zou mooi zijn wanneer MeyerBergman de kosten betaalt en de raad de zeggenschap, maar dat kan helaas niet. Loslaten is moeilijk. Je voelt de dilemma’s. De één ziet boze dromen op zich afkomen. Woningen in een kwetsbaar bos. Evenementen in je voortuin. Een hotel met meer kamers dan een gemiddelde Baarnse straat. En een eindeloze stoet auto’s op zoek naar een parkeerplek.

De ander ziet grote kansen. Economische, culturele en toeristische kansen. Nieuwe banen, nieuw ondernemerschap, nieuwe dynamiek. Tussen die twee emoties zit een gat. Dat kun je alleen vullen met vertrouwen.

De CU-SGP geeft MeyerBergman het vertrouwen dat we staan voor deze uitdaging. Vertrouwen vraagt om duidelijkheid. Het Alexanderkwartier is acceptabel het is een compromis. De keuzes zijn gemaakt. Het hotel is ook akkoord, mits het past in de omgeving.

PvdA (1 stem): Mark Eijbaard

Een iconisch monument in transitie. Een monument dat niet alleen zelf in beweging is, maar ook de bevolking in beweging zet. Een wirwar van documenten. Oppassen voor het grote risico, de ringslang onder het gras.

Het landgoed maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Fauna en flora hebben voorrang bij de nieuwe ontwikkeling. Het paleis verdient het om gerestaureerd te worden. Deze uitgangspunten staan haaks op elkaar en zorgen voor een moeilijke afweging.

Van ons mag het iets minder magie, iets koninklijker. Het plan staat vol ambities. Hebben we voldoende bescherming en controle ingebouwd om ongewenste ontwikkelingen in de toekomst tegen te gaan. De expertise is bij de raad te weinig aanwezig. De raad zou zich bij moeten laten staan door een extern adviesbureau om voor een goede borging van al onze punten te zorgen.

BOP (2 stemmen): Kees Koudstaal

In het voorontwerp is geen invulling gegeven aan de wensen van de raad. Het college en de projectontwikkelaar hebben lak aan de wensen van de gemeenteraad. En, nog verontrustender, aan de natuur. De wethouder gedraagt zich als een paleislakei.

Ook hier hebben we een andere keuze. Laat MeyerBergman teruggaan naar het oorspronkelijk plan. Kleinschaliger. De raad moet zich niet bang laten maken door loze beloften. Dan wordt het een groot evenemententerrein. Achteraf gezegd naïef. In 2017 dachten we nog in de MBEG een goede huisvader te hebben gevonden. Nu weten we beter. Rupsje Nooitgenoeg krijgt zo de kans zich te ontwikkelen tot een schadelijke nachtvlinder.

GroenLinks (2 stemmen): Heidi van Otten

We hebben ernstige zorgen over de schaalvergroting. 80 appartementen, 40 evenementen, 120 hotelkamers. Het is veel. Hoe maak je een goede afweging tussen de culturele waarde van een rijksmonument en de ecologische waarde van de eeuwenoude natuur. Hoe hou je de balans. Het is simpelweg te veel. We moeten keuzes maken.

Eigenlijk is er een gebiedsvisie nodig voor Soestdijk en omliggende gebieden. Helaas heeft de raad besloten om die visie pas na de vaststelling van het bestemmingsplan uit te voeren. Daarom moeten nu harde waarborgen ingebouwd worden. In de plannen voor het paleis en het gebied erachter kunnen we ons vinden. De appartementen buiten het marechausseeterrein zijn, op dit moment nog, een brug te ver.

Nu geen volmondig ja, maar we willen het voorontwerpbestemmingsplan niet zomaar naar de prullenbak verwijzen. Dan zijn er alleen maar verliezers. Met nieuwe inspraak voor het ontwerpbestemmingsplan kunnen we het nog beter maken.

CDA (2 stemmen): Rik van Hardeveld

Het is naïef om te denken dat het paleis beter terug kan naar het rijk. De rijksoverheid heeft zich onverantwoordelijk gedragen en het paleis ronduit verwaarloosd. Wij hebben vertrouwen in de samenwerking met MBEG. Paleis Soestdijk is beeldbepalend, nationaal historisch erfgoed.

MeyerBergman beschikt over ervaring en expertise om de juiste deskundigen in te zetten. Bovendien is er de bereidheid om flink te investeren. Ook in de instandhouding op lange termijn. De juiste balans tussen cultuur, historie, natuur, overlast, recreatie en het genereren van voldoende inkomsten ligt delicaat, ingewikkeld en zal steeds onderwerp van discussie en kritiek zijn.

Wij zijn tevreden met het Alexanderkwartier. Eerst was er sprake van 6,1 hectare bebouwing daarna 2,9 hectare en nu tenslotte 1,9 hectare in het voorliggende plan.

VoorBaarn (3 stemmen): Tino Schouten

Paleis Soestdijk een vloek of een zege? Wij moeten de zin van de onzin onderscheiden. Wij staan er positief in. Terug naar het rijk is niet zaligmakend. Een particulier wil het paleis met eigen geld restaureren. Daar zit de kern. Ons dierbare paleis moet gerenoveerd worden, daar is geld voor nodig dat niet van de belastingbetaler of de inwoners van Baarn komt. Bij stap één het voorontwerp kun je niet alles precies geregeld hebben. Het wordt geen pretpark. Duizenden inwoners van Baarn en Soest kijken uit naar de concerten in de voortuin. Hoe mooi is het dat je met de fiets naar Sting toe kunt. Wij willen in mogelijkheden denken. Wat doet het voor werkgelegenheid en hoe komen we tot een beter ondernemersklimaat. Als we het samen omarmen, komt er wat moois.

D66 (3 stemmen): Jelle Jonkers

Het rijk heeft beslist, ronde tafels hebben gesproken. MeyerBergman heeft gewonnen en de plannen uitgewerkt. Nu hebben we een voorontwerpbestemmingsplan. We zijn positief kritisch. Dit plan biedt kansen. Cultuurhistorisch erfgoed kan behouden blijven. Het is een goede impuls voor de kunstsector, innovatie en het economisch klimaat. Teruggeven aan het rijk is niet zonder risico.

Het afstoten is definitief. Een nieuwe prijsvraag en Europese aanbesteding ligt niet voor de hand. Straks wordt het opgedeeld en verkocht aan de hoogste bieder. Dat lijkt ons zeer onwenselijk voor Baarn.

door Eugene Leenders