Negentien raadsleden, verdeeld over acht politieke partijen, stemmen vanavond over het voorontwerpbestemmingsplan. Bij tien stemmen is het dus aangenomen. Voor zulke gevoelige dossiers is het voor het draagvlak fijn wanneer er geen nipte meerderheid is, maar een overgroot deel van de raad kan instemmen met het plan. Zo staan de fractievoorzitters er in: