Irene, Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven mengden zich vorige week in de discussie over de toekomst van het landgoed, nu het in particuliere handen is. De prinsessen waren geschokt dat er bomen gekapt gaan worden om de bouw van appartementen mogelijk te maken.

De gemeenteraad zal de wethouder vanavond zo goed als zeker oproepen om het weiland niet langer meer te gebruiken als tijdelijk parkeerterrein. Natuurorganisaties en omwonenden wijzen op de bijzondere plek, een van de weinige doorgangen tussen de polder en de landgoederen Pijnenburg en Soestdijk. Belangrijk voor het Natuurnetwerk Nederland.

[OVERLOOPPARKEERPLAATS] In ieder geval de PvdA, maar waarschijnlijk ook andere partijen, wil nog verder gaan. In het voorontwerpbestemmingsplan moet worden opgenomen dat ook een weiland direct achter de officiële parkeerplaats De Dries niet langer wordt gebruikt als overloopparkeerplaats.

Met amendementen (echte wijzigingen) en moties (dringende oproepen) wordt geprobeerd om de kaders zo strak mogelijk te trekken. De PvdA komt met een amendement voor het parkeren. In een ander amendement wordt vastgelegd dat op de Parade geen retail met een oppervlakte van 1750 vierkante meter mag komen, maar minder dan de helft: 750 vierkante meter.

De moties hebben betrekking op de Praamgracht en het bijstaan van de raad door een extern bureau. De VVD zal voorstellen om alle provinciale wegen rondom het paleis te betrekken bij een nieuw mobiliteitsonderzoek. Daarin wordt meegenomen dat er een veilige, dus liefst ongelijkvloerse, oversteek van de Amsterdamsestraatweg tussen het paleis en de Parade komt.

De familie Meijer Bergmans heeft diverse keren te kennen gegeven, graag met lokale bedrijven en mensen te werken. Nu de echte grote projecten (renovatie en nieuwbouw) er aan komen, wil de VVD dat nog eens onderstrepen in een motie.

Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering van de raad in de grote zaal van restaurant Groot Kievitsdal. De Baarnsche Courant houdt vanaf 20.00 uur iedereen met een liveblog op baarnsecourant.nl op de hoogte. De vergadering wordt uitgezonden op internet en op televisie op het kanaal van RTV Baarn.

door Eugene Leenders