De schets van het ruimtelijk kader, waaraan met Baarn, Soest en de provincie Utrecht wordt gewerkt, werd ontvouwd door paleisdirecteur Floris de Gelder tijdens de maandag in de Oranjerie gehouden informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden uit Baarn en Soest. Het plan is onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan voor het landgoed en directe omgeving, da...