[BAARN] Merhula de scoutinggroep die al sinds jaar en dag zijn onderkomen heeft op het landgoed Soestdijk staat plots in de schijnwerpers.

De PvdA koppelt de betrouwbaarheid van de paleiseigenaar Ton en Maya Meijer-Bergman direct aan de toekomst van de scoutinggroep Merhula die al sinds 1966 op het landgoed zit. Nu moet er herhuisvestiging komen. In een emotioneel betoog laat PvdA-fractievoorzitter Mark Eijbaard het echtpaar weten dat er snel een bevredigende oplossing moet komen voor de situatie. Hij ergert zich eraan dat er steeds is gezegd dat het allemaal goed kom, terwijl nu de eindstreep in zicht is er toch plots obstakels opdoemen.

Sander Koops van Merhula is geschrokken van een recent overleg, waarbij is aangegeven dat er straks geparkeerd moet worden op het officiële parkeerterrein van het landgoed en er dus betaald moet worden. Nu wordt er tijdens de scoutingdagen gewoon geparkeerd langs de toegangsweg naar het marechausseeterrein. De MeyerBergman Erfgoed Groep gaat niet in op de verwijten. Volgens een woordvoerder is het bedrijf in goed overleg met de scouting om een oplossing te zoeken die voor alle partijen werkt De scouting is van plan om het oude scoutinggebouwtje dat totaal is afgeschreven te vervangen door nieuwbouw. Net als het paleis zou dat dit keer ook duurzaam en milieubewust gebouwd moet worden. Er is een begroting van ongeveer 350.000 euro waarvoor sponsors worden gezocht. Mark Eijbaard: ,,Scouting Merhula is sinds 1966 onlosmakelijk verbonden met het landgoed. De vrijwilligersorganisatie is belangrijk voor de leefbaarheid in ons kleine dorp. Als de familie Meijer Bergmans graag onderdeel van de lokale gemeenschap wil worden, dan roep ik ze op om de organisaties die het cement zijn van onze samenleving te steunen. Speel het spel met deze raad en het college gerust hard. Maar ondersteun de vrijwillige organisatie, die voor het functioneren van ons dorp onmisbaar zijn, met begrip, ondersteuning en met een beetje liefde.

Sander Koop: “,,De contracten over een nieuw clubgebouw werden bijna getekend, toen de scouts te horen kregen dat de zes parkeerplaatsen bij het clubhuis zouden worden geschrapt. Onder verwijzing naar de centrale, betaalde, parkeerplaats. De eigenaar wil het terrein autoluw maken. Daar hebben we begrip voor. Wij stimuleren onze leden ook om op de fiets te komen. Maar dat kan niet altijd. We hebben onder ander vrijwilligers uit Renkum en Zwolle. Bovendien, als onze vrijwilligers vier uur helpen, vinden we niet dat we ze parkeergeld kunnen laten betalen."

door Eugene Leenders