Dat vinden niet alleen de tegenstanders van de paleisplannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, maar ook de voorstanders. Gisteravond was de eerste van een serie van drie bijeenkomsten waarbij de gemeenteraad zich laat informeren door allerlei partijen. Een uur was gereserveerd voor twee leden van de zogenoemde klankbordgroepen, die zich goed in het eindrapport kunnen vinden.

VERHIT Tot nu toe kwamen alleen de leden van de klankbordgroepen die kritiek hadden in de publiciteit.

Klankbordgroep lid Jeroen van den Berg is bij 22 bijeenkomsten geweest. Hij was ook een van de zes schrijvers, die waren aangesteld om het eindadvies te componeren. Van den Berg zat in de groep instellingen en vertegenwoordigde de Contactcommissie Lage Vuursche.

Zowel hij als zijn collega Bert Rademaker uit Soest, benadrukte dat de sfeer soms verhit was dat er veel belangen waren maar dat ze zich nimmer onder druk gezet voelden. Er waren complimenten voor het adviesbureau Awareness, waarvan de medewerkers onder moeilijke omstandigheden het proces in goede banen hadden geleid,

Beiden hamerden op het feit dat er geen nieuwe koning op Soestdijk komt wonen en dat het erg fijn is dat iemand voor 40 miljoen euro het paleis wil opknappen. ,,Het is een sprookje om te denken dat daar niks tegenover staat. Natuurlijk wordt het dan geven en nemen.”

Met de bouw van de tien appartementengebouwen heeft de klankbordgroep dan ook niet de meeste moeite. Groter pijnpunt zijn de evenementen waarvan de voorschriften te onduidelijk in het voorontwerpbestemmingsplan staan. Hoeveel bezoekers, hoeveel lawaaioverlast, hoe moet de verkeersafwikkeling precies geregeld zijn, tot hoe laat mag een evenement duren.

In het plan staat dat er 40 evenementen gehouden mogen worden, verdeeld over drie categorieën. Dat zou gedetailleerder moeten en meer in overeenstemming met de gemeentelijke verordening. Afwijken zou niet door het college van burgemeester en wethouders gehonoreerd moeten worden, maar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Binnen de klankbordgroep bestaan bezwaren tegen het gebruik van het weiland tegenover het paleis aan de Praamgracht. Dat zou maximaal 12 keer als overloop voor enkele honderden auto’s gebruikt moeten kunnen worden. Dat is niet in het bestemmingsplan geregeld omdat het weiland niet bij het landgoed hoort en bij enkele evenementen, zoals het Concours d‘Elegance, gehuurd wordt.

Wethouder Erwin Jansma gaat nog deze week nog op zoek naar mogelijke alternatieven. Hij waarschuwde dat verbieden mogelijk is bij het verlenen van de evenementenvergunning. Dat is echter geen oplossing, want dan gaat het verkeer zijn eigen weg zoeken.

De meest verkeersveilige oplossing bij de Amsterdamsestraatweg is een niet gelijkvloerse kruising, Dus een tunnel of een brug. Dat kost echter zoveel geld dat het onhaalbaar lijkt. De klankbordgroep vindt dat te makkelijk en ook de gemeenteraad is kritisch. De weg is van de provincie. Die heeft al anderhalf miljoen euro ter beschikking gesteld voor een oplossing, maar vindt dat bij duurdere plannen de eigenaar van het paleis, de Meyer Bergman Erfgoed Groep, de kosten zelf moet dragen.

HANDTEKENING De laatste bijeenkomst van de klankbordgroepen, vorige maand in kasteel Groeneveld, verliep tumultueus. Verschillende leden waren toen al opgestapt. Anderen vonden het geen stijl dat er al een voorontwerpbestemmingsplan lag, terwijl het eindadvies nog in de maak was. Ook stapten leden uit het beraad omdat het te veel tijd ging kosten. Van den Berg en Rademaker schatten dat onder het uiteindelijke advies de handtekening staat van ruim de helft van de 50 mensen waarmee vorig jaar is gestart.

Nu het advies klaar is worden de groepen ontbonden. Er is echter zoveel kennis verzameld dat de gemeente bekijkt of er op de een of andere manier nog gebruikt van kan worden gemaakt in de procedure die nu gaat lopen.

door Eugene Leenders