Het is al vaker geschreven die toekomst ligt in handen van de negentien raadsleden. Maar wie heeft nu werkelijk de sleutel in handen?

Wie de acht fracties vraagt wat er gekozen gaat worden, krijgt het standaardantwoord. Dat gaan we in de fractie bepalen, nadat we alle insprekers hebben gehoord en alle stukken gelezen.

DUIMENDIK Dat is nog wel even werk, er ligt een duimendik voorontwerpbestemmingsplan. Als bijlage nog eens honderden pagina’s aan natuur-, cultuurhistorie- en mobiliteitsonderzoeken. Morgen is eigenlijk alleen een toelichting van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het voorontwerpbestemmingsplan.

De woensdagavond is ingeruimd voor de insprekers die van de gelegenheid gebruik willen maken om nog een keer hun standpunt en zienswijze toe te lichten. In verreweg de meeste gevallen gaat het om mensen die vinden dat de plannen te groots zijn voor het paleis en de natuur te veel geweld aan doen. De vele mensen die al lang blij zijn dat het paleis in ieder geval behouden blijft en publiekelijk toegankelijk, laten zich veel minder horen.

Voor zo’n ingrijpend plan zou het fijn zijn wanneer er een unaniem raadsbesluit is of in ieder geval een grote meerderheid die een keuze maakt. Dat gaat zo goed als zeker niet gebeuren. Bij de MeyerBergman Erfgoed Groep wordt al druk geteld en inschattingen gemaakt. Tien voorstemmers betekent dat er een officieel voorontwerpbestemmingsplan is.

De Baarnsche Courant volgt het dossier de afgelopen drie jaren. In alle vergaderingen hebben de VVD (5 zetels) en VoorBaarn (3) voortdurend laten weten groot voorstander te zijn van Made by Holland. De renovatie van het paleis om het daarna een centrum te laten zijn waar met trots de Nederlandse maakindustrie gepresenteerd kan worden. Aan de andere kant van het spectrum zit de BOP die keer op keer heeft laten weten faliekant tegen de plannen te zijn. Er moet een klein wonder gebeuren om de handtekening van de PvdA en GroenLinks onder het plan te krijgen. Blijft over de ChristenUnie-SGP. Maar dat is één stem dus niet genoeg voor een meerderheid. De sleutel ligt in handen van het CDA (2 zetels) of D66 (3 zetels) Specifieker; het zijn uiteindelijk christendemocraat Rik van Hardeveld en D66 fractievoorzitter Jelle Jonkers die de beslissende stem hebben over de toekomst van het landgoed en het iconische paleis.

ORANJERIE Met de klankbordgroepen, de ontvangst van de raad en de vele publicaties twijfelde MeyerBergman of ze nu nog een bijeenkomst moesten organiseren, zeker in deze coronatijd. Afgelopen zaterdag ging de deur van de Oranjerie toch open. Maya Meijer-Bergmans en directeur Frans van der Avert verwelkomden drie keer een groepje mensen dat op anderhalve meter afstand en een kopje koffie geïnformeerd werd over de voornemens. Ze kregen een nieuwe videofilm te zien die uitgebreid ingaat op de plannen van de MBEG. Maya Meijer-Bergmans stoorde zich aan het beeld dat Soestdijk een grote feestfabriek zou worden. De focus is en blijft het meest duurzame paleis van de wereld te maken en de innovatie kracht van Nederland te ondersteunen. Ze herhaalde ook dat als er een definitief plan is de renovatie direct start nog voordat met de bouw van de appartementen wordt begonnen.

door Eugene Leenders

.