De ideeën kwamen van D66 steunfractielid Struijk. Zij opperde een verbetering van de dienstverlening en participatie in de debatraad woensdag. Zorg voor meer positiviteit en creativiteit, verbeter de bereikbaarheid van de gemeente, oordeelde de democraat. Schoolverlaters dienen met een startkwalificatie aan het vervolg van de opleiding te beginnen. Of begeleid ze naar werk, vond Ton van der Lin...