Deze belangrijke conclusie blijkt uit de evaluatie van het minimabeleid over de periode 2017-2019. Door de regelingen kunnen inwoners aan sportieve en culturele activiteiten deelnemen.