In een uitvoerige brief aan de gemeenteraad van Baarn schrijft deelnemer Ten Brincke dat het nog te formuleren eindadvies geen recht zal doen aan de kritiek op de plannen voor de herbestemming van Paleis Soestdijk.