Dat totaalplan is nu klaar of zo goed als klaar zodat het in extra raadsvergaderingen in juli behandeld kan worden. Tegen die tijd wil burgemeester Mark Röell dat de raad weer zo normaal mogelijk kan vergaderen. Dus niet via een beeldverbinding vanuit huis en ook niet door maximaal tien woordvoerders in de raadszaal.

Naarstig wordt gezocht naar een grote ruimte waar de totale raad, het college, media en belangstellenden terecht kunnen wanneer de anderhalve meter samenleving nog noodzakelijk is. Te denken valt aan de Trits of de Speeldoos, maar bijvoorbeeld ook het conferentiecentrum Drakenburg zou geschikt gemaakt kunnen worden. Het is niet duidelijk hoe de klankbordgroepen in deze coronatijden precies werken. Mogelijk zal een deel digitaal gaan. In ieder geval zal er een eindverslag komen. Dat is een van de stukken die de raad meeneemt om tot een besluit te komen. In de raadsvergadering leidde de enkelvoudig aanwijzing van Awareness als adviseur tot grote politieke consternatie, zoals elders in deze editie is te lezen. Een motie van wantrouwen kreeg alleen de stemmen van de indieners (de twee raadsleden van de BOP). Duidelijk was wel dat de totale raad niet blij is met de manier waarop er geopereerd is. Het dossier zal de gemoederen in Baarn bezig blijven houden. Binnen twee tot drie weken moet het eindverslag van de participatie gereed zijn, want dan is volgens wethouder Erwin Jansma de eindrekening met Awareness opgemaakt. De rekening stond, toen de pauze inging, op 65.000 euro. Dat zal meer worden. Volgens de wethouder wordt inmiddels met Awareness overlegd over de extra kosten die nu nog worden gemaakt. Los daarvan loopt nog eens de beroepsprocedure bij de rechtbank in Utrecht. Die is ingesteld door de stichting de Parel van Baarn, omdat de gemeente weigert alle stukken rondom het dossier vrij te geven. Dan moet de behandeling van het voorontwerpbestemmingsplan nog beginnen. Nadat vorige maand hét compromis werd gesloten, meldden alle persberichten dat de motie van de raad (alleen bouwen op het Marechausseetterein) wordt gerespecteerd. Het zal moeten blijken hoe dat valt te rijmen met de bouw van vijf flatgebouwen met elk 7 tot 8 appartementen in het zogenoemde Borrebos ten noorden van het Marechausseeterrein. Raadslid Kees Koudstaal is al in de archieven gedoken en komt met kaarten om te laten zien dat dit gebied al ruim 200 jaar bosgebied is. Het andere pijnpunt is de precieze plaats en omvang van het hotel op de Parade. Het wachten is nu op het advies van de klankbordgroepen. In een eerste rapportage werd al duidelijk dat er verschillend wordt gedacht en dat er niet één heel eenduidig advies is te verwachten.

door Eugene Leenders