De Perspectiefnota 2021–2024 vormt het kader voor het opstellen van de Meerjarenbegroting 2021–2024. In de Perspectiefnota zijn zowel wettelijke taken als ambities uit het Collegeprogramma 2018-2022 opgenomen.