Het tekort voor de renovatie van Paleis Soestdijk is met deze en enkele andere maatregelen van 13 miljoen euro teruggebracht tot 4,6 miljoen. De eigenaar Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) wil dat bedrag voor eigen rekening nemen, mits de overheden hun afspraken nakomen.

Tekort voor renovatie is daarmee grotendeels weggewerktDe raad van de gemeente Baarn moet het woningbouwplan goedkeuren. De appartementen worden grotendeels, maar niet alleen op het voormalige Marechausseeterrein gebouwd. Volgens de provincie is een beperkte afwijking op het natuurbeleid van de provincie Utrecht, voor een gebied ter grootte van maximaal 1,0 hectare, noodzakelijk en gerechtvaardigd gezien de grote cultuurhistorische waarde van het landgoed en Paleis Soestdijk .

Meer nieuws over de ontwikkelingen rond Paleis Soestdijk vrijdag in de papieren editie van de Baarnsche Courant.