Er mochten 94 mensen in de zaal en daarmee werden een heleboel Baarnaars teleurgesteld. Diegenen die wel binnen waren prezen zich extra gelukkig. In coronatijd naar een optreden van een topartiest als Herman van Veen kunnen, wat een weelde.