Meestal gaan de tentoonstellingen in de Oudheidkamer onder de bibliotheek over allerlei onderwerpen, behalve mensen. ,,Daarom wilden we dat nu een keer doen. We hebben gekozen voor mensen, vrouwen in dit geval, die zijn overleden omdat we anders wellicht zouden worden beperkt met de informatie die we mogen verstrekken”, aldus Van den Oudenalder. ,,Het idee om een expositie aan vrouwen te wijden...