Op initiatief van een inwoonster van Baarn is het plan opgevat om 45 namen te adopteren van het nationaal Holocaust Namenmonument dat in aanbouw is in Amsterdam. Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust krijgen ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument. Waarom deze 45 namen? Omdat we van deze 45 mensen uit Baarn met zekerheid weten dat zij werden vermoord in vernietigingskampe...