Momenteel loopt er een project in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp en worden gesprekken over een meerjarige samenwerking gevoerd met o.m. MBO Amersfoort, Hogeschool Utrecht, HKU, Zadkine Vakschool Schoonhoven, ROC Midden Nederland, het Centrum Nationale Erfgoedopleidingen en de Reinwardt Academie (Amsterdamse hogeschool voor de kunsten).