De buurtbewoners betreuren het dat de gemeente dwarsligt door vast te houden van de huidige bestemming, zijnde een maatschappelijke functie voor de ‘achterkant locatie’. Die functie houdt in dat bijvoorbeeld een motorclub, een sportschool, een balletschool, een dartclub, buitenschoolse opvang of andere publiekstrekker het pand betrekt. De omwonenden willen evenmin extra parkeerdruk in de toch a...