De gebouwen krijgen verschillende dakvormen, omdat de omgeving ook verschillende dakvormen kent. Het plan krijgt een ‘groen hart’. Dit wordt een hof, een voor iedereen toegankelijke ruimte. Dertig procent wordt goedkope koopwoningen.