Dat is de stellige overtuiging van Erwin Wiltink. Hij heeft zich vastgebeten in de cijfers. Als lid van de klankbordgroep voerde hij talloze gesprekken. Toch zijn de cijfers niet opgenomen in het eindrapport. Wiltink: ,,Ik heb mijn handtekening gezet onder het advies ben het er dus mee eens, maar ik zou willen dat er toch meer cijfers worden vrijgegeven.”

EXPERT De financieel expert, werkzaam bij een grote bank, maakte vorige week gebruik van het inspreekrecht en vroeg de gemeenteraad om meer moeite te doen om de cijfers boven water te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat met de helft van de appartementen genoeg geld wordt verdiend. Die vijf zouden precies passen op het voormalige marechausseeterrein. Voor de bouw van de andere vijf gebouwen is de provincie Utrecht bereid om toestemming te geven een extra hectare in het bos te bebouwen.

Wiltink: ,,Wij hebben op basis van -in principe- vrij beschikbare informatie doorgerekend wat de kosten zullen zijn voor het bouwen van de betreffende gebouwen en daarbij behorende infrastructuur. Deze kosten hebben we afgezet tegen de conservatief ingeschatte opbrengsten, waardoor de werkelijke opbrengst duidelijk wordt. Bij 10 gebouwen is die meer dan 10 miljoen euro hoger dan de benodigde 21 miljoen euro.

De calculaties zelf hebben we laten checken (zowel op volledigheid, dus nemen we wel alle kostenposten mee, als op de inschatting van de betreffende kostenpost) door Basalt Bouwadvies, een gerenommeerd bouwkostenadvies- en -begeleidingbedrijf. Het bedrijf is bij meerdere grote projecten betrokken geweest.

In onze calculaties hebben we conservatieve aannames gedaan. Bijvoorbeeld voor de verkoopopbrengst per vierkante meter. Daar zijn we uitgegaan van 5.000 euro.

GEEN GRONDKOSTEN Wij hebben de grondkosten uiteraard op 0 euro gehouden, want de MBEG heeft 170 hectare landgoed, inclusief gebouwen, gekocht voor 1,7 miljoen euro. Ook winst en risico is natuurlijk minimaal meegenomen, want deze opbrengst is ten behoeve van de renovatie van het paleis.

Deze week reageert de MeyerBergman nog schriftelijk op alle inspraakreacties en op een flyer die huis-aan-huis is verspreid waarin onwaarheden zouden staan. Woensdag moet blijken wat de verschillende politieke partijen er van vinden.

De MeyerBergman Erfgoed Groep heeft steeds laten weten dat voor het project een aparte stichting in het leven wordt geroepen en dat alle gelden die met woningbouw worden verdiend, ten goede komen aan de renovatie.

door Eugene Leenders