De concertserie in een intieme setting in de voortuin met het paleis op achtergrond, is geliefd bij muzikanten en het publiek. Voor de MeyerBergman Erfgoedgroep is het een unieke kans om het paleis in de nieuwsschijnwerpers te zetten. De zomeravonden trekken een speciaal publiek dat normaal gesproken niet op Soestdijk komt. De naamsbekendheid wordt vanzelf op peil gehouden en heel veel inwoners van Baarn en Soest wordt er een plezier mee gedaan. Op de fiets naar je populaire band. Enkele direct omwonenden zitten er niet op te wachten, anderen zijn dik tevreden met de gratis kaartjes die ze krijgen.

CONCOURS Het concours d’Elegance is het andere voorbeeld. Het uitgestrekte landgoed leent zich uitstekend voor het tentoonstellen van prachtige oude auto’s en de link te leggen naar de nieuwste autogeneraties. Royal Park is bijna altijd uitverkocht met 5000 bezoekers. Bij de autoshow kunnen dagelijks 10.000 mensen worden toegelaten.

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn de evenementen nu gedetailleerd vastgelegd. Maximaal 40 evenementen per jaar verdeeld over drie categorieën. Royal Park Live valt onder categorie twee. Maximaal 15 dagen evenementen met versterkt muziekgeluid waarbij een evenement 4 dagen mag duren. Maximaal 5000 bezoekers per dag.

CATEGORIE Het concours valt met 10.000 bezoekers in categorie drie. Vijf evenementen van maximaal vier dagen per jaar. Blijft over categorie één. Tien evenementen wederom maximaal vier dagen en maximaal 5.000 bezoekers per dag met beperkte muziekgeluid. Zowel Paleis Soestdijk als de gemeente Baarn haasten zich om toe te lichten dat het maximum aantallen zijn . Neem het Concours d’Elegance dat twee dagen duurt en geen vier dagen zoals op papier mogelijk is. Ook de Royal Run is een evenement.

PROGNOSE Een woordvoerder van de MeyerBergman Erfgoed: ,,In onze plannen voor Made by Holland zijn wij altijd uitgegaan van een prognose van circa 400.000 betalende bezoekers per jaar. Een ambitie waar wij naar verwachting langzaam naar toe zullen groeien. Wij zijn van mening dat het organiseren van een beperkt aantal evenementen op het landgoed buiten het Made by Holland programma om, van belang is voor het bereiken van nieuw publiek voor ons programma en het vergroten van onze naamsbekendheid.”

,,In het voorontwerp bestemmingsplan is nu een maximum gesteld voor het jaarlijks aantal bezoekers van evenementen als doorvertaling van het APV beleid. Dit is verantwoordelijkheid gemeente, dus voor een toelichting hierop verwijs ik graag door naar de gemeente.”

MAXIMUM De woordvoerder van de gemeente: “Een maximum betekent van 0 tot het maximum. Dus het bestemmingsplan laat niet meer bezoekers toe dan op dit moment mogelijk is. Het verschil is dat we nu een maximum hanteren in het voorontwerp bestemmingsplan. Hoeveel bezoekers er in totaal komen, hangt af van het type evenement dat MBE gaat organiseren. De gemeente gaat niet over de programmering. De veertig evenementdagen zullen in de praktijk nauwelijks haalbaar zijn. Zeker niet de grootschalige.”

Critici die bezorgd zijn over de aantrekking van grote bezoekersstromen zijn een andere mening toegedaan. Ze wijzen erop dat de cijfers uiteindelijk worden opgenomen in het bestemmingsplan en dan officieel zijn.

De tekst in het voorontwerp bestemmingsplan:
3.2.2 Maatschappelijke en economische impact. Het planconcept voor Soestdijk heeft op diverse manieren een maatschappelijke en economische impact. Op jaarbasis worden 400.000 bezoekers verwacht, verdeeld over de publieksexpo, de conferentie- en ontmoetingsfunctie en het educatieve programma. Daar komen de bezoekers nog bij die in de zomerperiode komen naar concerten en andere evenementen.Daarmee wordt het Landgoed Paleis Soestdijk een aantrekkelijke pleisterplaats voor bezoekers uit de eigen regio, maar ook uit de rest van Nederland en het buitenland. Ook voor het imago van Baarn als bestemming voor hoogwaardig toerisme is de herontwikkeling van Paleis Soestdijk van toegevoegde waarde.

door Eugene Leenders