In de debatraad afgelopen woensdag liet CDA-raadslid Rik van Hardeveld een proefballonnetje op. De christendemocraat opperde een combinatie van wonen en een ziekenhuis met apparatuur, een huisartsenpost, polikliniek, apotheek et cetera. Het voormalige terrein van het zusterhuis aan de zijde van de Ringlaan zou eveneens bebouwd kunnen worden. De locatie is opgenomen in de Woonvisie van Baarn. Pijnpunt kan worden het legaat van freule IJzendijke dat op het Maarschalkbos rust, maar in de zestiger jaren eind vorige eeuw al werd genegeerd waardoor de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk werd. Vanuit de Baarnse bevolking was het verzet destijds groot, Toch zette de raad het plan door. Binnen de bestaande planologische kaders werd decennia later het ziekenhuis Maarschalksbos tot Molendael Baarn getransformeerd. Toenmalig minister Els Borst verrichtte de opening. Vrij snel daarna werd het ziekenhuis door het weekblad Elsevier uitgeroepen tot het beste perifere ziekenhuis van Nederland. Kort na het behalen van die titel fuseerde Molendael met Zonnegloren in Soest. Vervolgens was er de fusie met Elisabeth en De Lichtenberg te Amersfoort: medisch centrum Meander was geboren en werd aan de Maatweg in de keistad gehuisvest.


door Martin Hoogendoorn