Toegewerkt is naar een advies, waarbij 20 stakeholders zijn betrokken. In de groep zitten naast Eemland Wonen, toekomstige bewoners, omwonenden uit omliggende straten, de gemeente, de Seniorenraad Baarn, Lyvore en Woonzorg Nederland, huisbaas van Santvoorde. Tot stand gekomen is een ruwe schets, die als basis voor de verdere ontwikkeling van het bouwplan moet dienen. In vier zogenoemde werkplaatsen is naar het advies toegewerkt. De input van alle vertegenwoordigers uit de Meerstemmige bouwgroep is gedeeld met de achterban.

Belangrijke uitgangspunten zijn voldoende groen en een open karakter. De locatie moet een plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en waar het veilig en prettig wonen is. De grote eik krijgt een centrale plek in het totale plan. Dat geldt ook de haagbeuk aan de Talmalaan. Een groene centrale as van noord naar zuid verbindt het geheel. Het wordt een autovrij verblijfsgebied. Door het groene verblijfsgebied te verlagen, hebben bewoners een vrije kijk op de groene openbare ruimte vanaf de achtertuinen. Voetgangers kunnen niet in de tuinen kijken, waardoor de privacy wordt gehouden.

Door de Groen van Prinsterlaan door te trekken en de lus eruit te halen, ontstaat een meer doorgaande route naar de Goeman Borgesiuslaan. De Nolens-, Talma- en Troelstralaan worden als echte woonstraten heringericht. De gemeente is van plan de riolering te verbeteren en vervolgens worden de straten heringericht. Om de auto’s uit het zicht te halen is gekozen voor langsparkeren met een maximum van twee parkeerplekken achter elkaar. Met deze keuze zijn omwonenden niet blij.

Het appartementencomplex komt aan de zijde van de hoogbouw van Santvoorde. Er is ruimte voor een speel- en ontmoetingsplek. De privé tuinen worden klein ten gunste van het gemeenschappelijke groen. Dit openbaar groen krijgt een parkachtig karakter waarin de eik een centrale plek gaat innemen. Het idee is de privé tuinen iets te verhogen ten opzichte van het park. Hierdoor ontstaat enerzijds een licht glooiend park en is het anderzijds mogelijk de groene erfafscheidingen niet al te hoog uit te voeren.

Santvoorde wil de entree aan de parkkant, zodat aan de voorkant minder verkeer komt. De Troelstralaan mag zo autovrij mogelijk worden in verband met de oversteek van niet mobiele senioren naar het parkje en/of de dagbesteding. Er komen twee ondergrondse containers voor restafval tegenover de Groen van Prinstererlaan. De overige containers worden dusdanig geplaatst dat ze bereikbaar zijn voor de vuilnisauto’s en waar mogelijk het straatbeeld niet verstoren. Er komen verzamelpunten, die in het groen komen te staan.

Ingestoken wordt op de nieuwbouw van 39 woningen, waarvan 6 woningen mogelijk koop. Alle woningen worden gasloos en krijgen waarschijnlijk een individuele warmtepomp. Het appartementencomplex telt 19 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen. Een groot deel van de woningen -ongeveer de helft- bestaat uit appartementen met een oppervlakte van net geen 50 vierkante meter. Elk appartementen heeft een slaapkamer, is rolstoeltoegankelijk, dus geschikt voor jongeren en ouderen. Elk appartement krijgt een balkon of terras (op de begane grond). In het woonprogramma zijn opgenomen 6 rug aan rugwoningen en 8 Tiny Houses. De oppervlakte bedraagt respectievelijk 66 en 72 vierkante meter. Deze hebben twee slaapkamers. Er komen slechts zes eengezinswoningen van zo’n 110 vierkante meter, die eventueel als koopwoning in de markt gezet kunnen worden. Deze hebben drie slaapkamers. Volgens projectleider Gavin Hogeveen (Eemland Wonen) is het streven in september het plan aan de raad voor te leggen om principe medewerking te verlenen. Na de bestemmingsplanwijziging kan eind 2021 de bouw starten. De bouwtijd bedraagt twaalf maanden. Het plan is bij de omwonenden enthousiast ontvangen.


door Martin Hoogendoorn