Volgens elf van de negentien raadsleden is het door corona niet verantwoord om zo’n ingrijpend besluit te nemen. Daarnaast is het college plots met de mogelijkheid gekomen om op gemeentegrond in het centrum een theater te bouwen. Dat zou miljoenen euro’s goedkoper zijn dan het initiatief van projectontwikkelaar Johan Zijtveld om het kantorencomplex Arcade te slopen en daar een theater te bouwen...