Namens land- en tuinbouworganisatie LTO Eemland, hield hij de politiek voor dat boeren en natuurorganisaties in de polder al jaren samenwerken om de weidevogels te beschermen. De plaatsing van zonnepanelen zou al dat werk teniet doen.