Begin deze maand meldde de RMN aan het Algemeen Bestuur dat de jaarrekening over 2020 sluit met een tekort van € 673.000. Het betreft een samenloop van diverse kostenposten die recent aan het licht zijn gekomen en gezamenlijk tot een forse overschrijding hebben geleid. In september 2020 werd door RMN aan het Dagelijks Bestuur (DB) nog gemeld dat 2020 binnen de begroting ...