Het boomkapplan in Baarn heeft het nodige stof doen opwaaien. Na een inventarisatie van het gemeentelijke bomenbestand besloot de gemeente in 2020 en 2021 om 410 bomen te kappen. Voor 265 bomen moest een kapvergunning worden aangevraagd. Dat gebeurde met twee grote collectieve vergunningaanvragen. De overige bomen konden zonder vergunning gekapt worden.