De Jongs moeder woont in de seniorenflat Eemborg. Zij is voor het afvoeren van haar restafval aangewezen op drie tijdelijke containers die op ruime afstand van het pand staan. ,,In december is de gemeente begonnen met het plaatsen van ondergrondse containers, daar is bezwaar tegen aangetekend waardoor de aanleg is gestopt. Dat is inmiddels dus zeven maanden geleden. Er zijn nu, op een andere pl...