Vrijwel continu volle afvalbakken in de Laanstraat en veel rommel op de straat als gevolg daarvan. Het is winkeliers en publiek een doorn in het oog. Winkeliersvereniging Centrum Baarn trok vorig jaar al verschillende malen aan de bel hierover bij het gemeentehuis, ver voor het coronavirus ons land bereikte. De capaciteit is eenvoudigweg niet toereikend van de bakken, of er moet veel meer gelee...