,,Veel mensen hebben moeite met de 1,5 meter afstandsregel. Vooral blinden en slechtzienden." Ronald Rompas is zelf slechtziend. Zijn vriendin blind. De Baarnaar zet zijn vraagtekens bij het houden van 1,5 meter afstand van anderen.