Spin in het web Lisette Kuizinga hoeft zich niet te vervelen. Iedereen vraagt haar waar boekjes of schilderijen zijn te vinden. Bezoekers komen spullen aanbieden waarvan ze denken dat ze historische waarde hebben. Namen en contactgegevens worden genoteerd. ,,We gaan dit boekje bestuderen, dan hoort u nog van ons”, klinkt het vriendelijk. Een meneer uit het oosten des lands wil informatie ...