Slechts één man in Nederland wrijft zich in de handen dat de geboorte van het koningskind uitblijft. Henri de Graaf, eigenaar van het Badhotel in Baarn. Prinses Juliana is op 16 januari 1938 uitgeteld. Dan zit het hotel al bomvol met journalisten uit de hele wereld. Nog drukker is het in de dependance hotel Trier, bijna recht tegenover het paleis.

De journalisten vervelen zich. Niks te bleven en dag en nacht maar in de buurt van de telex blijven voor het verlossende bericht. Steeds vaker is het vals alarm. Tot 30 januari de telefonistes te horen krijgen dat ze volledig stand by moeten blijven en er een voorwaarschuwing uitgaat naar de artilleristen in het hele land die de nieuwe prins of prinses met saluutschoten moeten verwelkomen. (51 als het een prinsesje zou zijn en 101 als het een prinsje was). Op de koude maandagochtend 31 januari om 09.57 uur ratelt op het ANP-net het historische telexbericht ‘PRINSES DOCHTER GEBOREN – AANDACHT MILITAIRE AUTORITEITEN 51 SCHOTEN’. De Baarnse artillerie is de eerste die de saluutschoten kan afvuren. Overal gaat de vlag in de top. De feestvreugde is ongekend. Eindelijk even iets anders dan die dreigende oorlog. Ook in het koningshuis niks dan vreugde. Prins Bernhard is nog maar enkele weken thuis nadat hij eind november zwaargewond in het ziekenhuis belandde na een aanrijding met een zandauto. Het zag er zo ernstig uit dat zijn hoogzwangere vrouw en haar moeder Wilhelmina wekenlang in een kamer in het ziekenhuis bivakkeerden.

De prinses heet Beatrix Wilhelmina Armgard. Bernhard: ,,Mijn vrouw en ik vinden het een mooie naam. Wij hebben die naam gekozen omdat de prinses en ik de naam graag een voorteken willen laten zijn. Beatrix betekent: zij die gelukkig maakt."

In Baarn worden de straten versierd en maken de inwoners zich op voor een grote fakkeloptocht. De nieuwsschijnwerpers staan onafgebroken op Soestdijk gericht. Uit de hele wereld zijn er verslaggevers. Enorme bloemstukken, kinderspeelgoed en een metersgrote krentenwegge worden bezorgd.

Burgemeester Van Reenen richt zich via de radio tot de overzeese gewesten:

Landgenoten in de Overzeesch Nederland. Het is voor mij een ogenblik van grote ontroering nu mijne stem de oceanen, die ons scheiden, mag overbruggen om U de eerste gelukwensen van een officieel persoon in het Moederland over te brengen met de blijde gebeurtenis. En wie zou die gelukwensen met hartelijker gevoelens kunnen uitspreken dan de Burgemeester van Baarn, de gemeente, die niet alleen de hoge eer geniet Prinselijke Residentie te zijn, maar welke ook het niet genoeg te waarderen voorrecht is te beurt gevallen, dat de jongste telg van ons geliefde Vorstenhuis op haar grondgebied op het Paleis Soestdijk het levenslicht heeft mogen aanschouwen?

De krant vervolgt: Het is stil voor het Paleis, er mag niet gezongen of muziek gemaakt worden, opdat de rust van de jonge Moeder en Haar Baby niet verstoord worde. Ook is alle rijverkeer langs het Paleis stop gezet. Anders is het in het dorp zelf: daar hebben de vreugdeschoten geklonken en de feestklokken geluid en gaan herauten rond om onder hoorngeschal de volke het blijde nieuws te verkondigen. Alom klinkt daar muziek en als bij toverslag verrijzen versieringen en illuminaties, die kiesheidshalve niet openlijk werden voorbereid, en die straks aan vreemdelingen uit binnen- en buitenland zullen tonen hoe Baarn het Geboortefeest viert. Als hoogtepunt der feestviering zal een grote lichtstoet met muziek door Baarn’s straten trekken en een reusachtig vreugdevuur worden ontstoken.

De Baarnse firma De Ruyter grijpt ook zijn kans. Ter gelegenheid van de geboorte van de Prinses, worden Oranjemuisjes aangeboden. Beelden zijn in alle filmjournaals te zien. Het is de start van een nieuwe Hollandse traditie om bij de geboorte van een kind beschuit met muisjes te eten.

Te precies 12 uur kwamen de heren C. P. de Ruyter en P. de Ruyter jr. aan het paleis om aan de vorstelijke familie een fraaie grote bus met „Prinsesse Muisjes” aan te bieden. Voor deze gelegenheid was door de firma een zeer grote bus vervaardigd met een inhoud van 25 pond. De bus had een oranje band en was versierd met oranjelint en strik. Naar wij van ter zijde vernamen werd de bus muisjes naar de bovenverdieping gebracht, naar de appartementen der vorstelijke personen.

Alle scholieren in Baarn krijgen twee beschuiten met muisjes Daar blijft het niet bij. Voor elk kind is er een gedenkpenning Op de voorkant is een vrouwenfiguur afgebeeld met een kind in de handen, een wieg en de wapenschilden van de prinses en de prins. Het randschrift luidt: Oranje Boven 1938. Op de keerzijde van deze penning is het Paleis Soestdijk afgebeeld met het Nederlandse wapen. De Baarnsche Courant raakt niet uitgeschreven over het heugelijke nieuws.

'Het innige gevoel van voldoening en vrede, dat de geboorte van een Oranjetelg ons heeft geschonken. We mogen thans geloven, dat Oranje en Nederland ook in de toekomst aan elkaar verbonden zullen blijven.'

Onmiddellijk na het bekend worden van de blijde gebeurtenis trekken drie herauten in middeleeuwse kledij te paard door Baarn om de bevolking op de hoogte te stellen van het feit, dat er een prinses geboren was. 'Aan de burgerij van Baarn wordt hierbij kond gedaan, dat ons heden op het paleis Soestdijk een prinses is geboren. Dat het Goden moge behagen dat zij groeit en bloeit tot vreugde van haar Prinselijke Ouders en tot heil van Volk en Vaderland. Lang leve het Prinselijk Paar.'

Beatrix is tot op de dag van vandaag met Baarn verbonden. In juni 1956 haalde ze haar gymnasiumdiploma aan Het Baarnsch Lyceum. In 1959 kocht ze Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche om er in 1963 te gaan wonen. Hier bleef ze met haar gezin wonen tot ze op 30 april 1980 koningin werd. Na haar abdicatie in 2013, verhuisde ze in februari 2014 terug naar Drakensteyn.

door Eugene Leenders

Beeld en Geluid
Foto: Beeld en Geluid
Een spontane optocht voor Paleis Soestdijk direct na de geboorte van prinses Beatrix.