Misschien wel het minst coronagevoelige beroep: schaapherder. Je bent altijd alleen met je hond en schapen in het veld. Zelfstandige herders zijn er nauwelijks meer in Nederland. Je hebt nu bedrijven die verschillende kuddes beheren en in opdracht van vooral waterschappen of provincies een terrein afgrazen.