Het resultaat van de stemmen wordt als zwaarwegend advies voorgelegd aan het college. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om inwoners van Baarn de gelegenheid te bieden om mee te denken over de manier waarop het transformatorhuisje op de Brink beter kan worden ingepast in de omgeving. Wethouder Hugo Prakke: ,,We zijn als college erg benieuwd naar de mening van Baarnaars. I...