Zeventig lijkt veel maar er is ook veel te doen. De werkgroep Oude Begraafplaats restaureert de grafmonumenten, de Oudheidskamer scant duizenden foto’s in voor het nageslacht en doet nog vele andere dingen. Er is een tentoonstellingscommissie. Ook is er behoefte aan vrijwilligers, die helpen met voorlichting en communicatie. Daarnaast kan de bezorging van het ledenblad Baerne nog wel wat verste...