Doodstil zelfs. Buiten enkele inwoners die de hond uitlieten en maaltijdbezorgers waren er nauwelijks mensen op straat. De politie controleerde een enkele auto. Voor zover bekend zijn er geen bekeuringen uitgedeeld. Ook locoburgemeester Erwin Jansma, die burgemeester Mark Röell vervangt, kreeg geen alarmerende meldingen. De komende week moet duidelijk worden of boa’s de bevoegdheid krijgen beke...