De Noordschil, het bedrijventerrein langs de snelweg A1, knapt zienderogen op. Na jaren van achteruitgang en leegloop wordt er nu volop gebouwd. Vorig jaar hield de gemeente rekening met 1,1 hectare extra ruimte voor bedrijven die zich er wilden vestigen. Inmiddels is bijna elk hoekje bebouwd.