Een domper voor de tegenstanders van bouw in het Borrebos. Een opsteker voor de voorstanders, een dag voordat het raadsdebat over het ontwerpbestemmingsplan plaatsvindt.