Al heel wat jaren geleden zijn de broers omgeschakeld naar de productie van graszoden. Minder bewerkelijk voor de inmiddels hoogbejaarde Baarnaars. Ton is nog dagelijks op het veld te vinden.