Het betekent wel dat naast de Escherrotonde twee kleinere rotondes komen in wat nu een grasveld is tussen de Drakenburgerweg en bedrijventerrein de Noordschil. De kleine rotondes liggen binnen de bebouwde kom en dat betekent dat fietsers op de rotonde voorrang krijgen boven het autoverkeer.