Het nieuwe elan bevalt ze uitstekend. Kijk over grens! Volt is een Europese beweging. Er was discussie of je ook landelijke actief moet zijn, laat staan provinciaal of op gemeentelijk niveau.