Die raad krijgt vandaag de zogenoemde anterieure overeenkomst, waarin alle afspraken tussen de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) en de gemeente Baarn zijn opgesomd. Op verzoek van de raad is die aangepast met een aantal expliciete bepalingen. Zo staat nu goed op papier dat elke euro, die met de woningbouw in het Alexanderkwartier wordt verdiend, ten goede komt aan de renovatie van paleis en land...