Landelijk is er nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. In Baarn was na de laatste persconferentie op 14 september, waarin de coronatoegangspas werd aangekondigd, ook een stijging te zien in opkomst.