Ton en Maya Meijer-Bergmans hebben al laten weten graag mee te willen werken. Nog voor de belangrijke debatraad op 15 september zal de raad de strakkere afspraken kunnen bekijken. Op verzoek van de raad keken gespecialiseerde advocaten het afgelopen jaar naar alle overeenkomsten. Met name naar het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt. Het advies was om duidelijker te omschrijven hoe het met d...