SCULLSELECTIE ‘Gaan voor goud’ kijkt in 53 minuten terug op de voorbereiding van de roeisters van de zware scullselectie (dubbel 4). Anders dan bij boordroeien, worden door de deelneemsters twee roeispanen gebruikt. Gedraaid is vooral op de Bosbaan in Amsterdam, maar ook bij trainingen in de Spaanse bergketen Sierra Nevada.