‘Te weinig woningen voor senioren en de onvoldoende kwaliteit van stoepen en wegen in Baarn’, zijn twee van de belangrijkste punten die de Seniorenraad in zijn jaarverslag naar voren brengt. De raad werd in 1996 opgericht met als doel het zichtbaar maken van de collectieve belangen van ouderen. De Seniorenraad is verbonden aan diverse verenigingen en commissies, zoals ouderenbonden en de cliënt...