Het RMN erkent dat in 2020 vier gevallen onderzocht zijn. De afvloeiingstrajecten die daarmee gepaard gingen, leidden tot een forse stijging van de kosten. Zo moest 330.000 euro worden gereserveerd voor de inhuur van vervangend personeel en daarnaast nog eens 154.000 euro voor arbeidsbemiddelingstrajecten.