De vier omroepen die in Eemland 1 samenwerken kennen elkaar al langere tijd. Besloten is om de bestaande samenwerking te intensiveren in de streekomroep Eemland 1. Hierdoor wordt het mogelijk om kosten te besparen en ontstaat er ruimte voor professionalisering en grotere journalistieke slagkracht. Bij de omroepen is al veel ervaring met het maken van radio en TV en met producties op het interne...