Donderdagavond om half twaalf viel nog een bezwaarschrift tegen het ontwerpbestemmingsplan Soestdijk in de brievenbus van het gemeentehuis aan de Laanstraat 1. Een half uur voordat de officiële bezwarentermijn sloot.