Dat vindt de onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente. Ze komt met een aantal aanbevelingen om het in de toekomst beter te doen. De commissie concludeert dat de ondernemers niet genoeg betrokken zijn bij het voornemen om een deel van het bedrijventerrein voor woningbouw te gaan gebruiken.