SERIEUS Jansma herhaalde in de raad dat hij de klankbordgroepen, die in opdracht van de gemeente hun werk doen, zeer serieus neemt. Op 6 en 7 april zijn er weer bijeenkomsten waarbij de nadruk ligt op de mobiliteit. Voor die vergaderingen wil de wethouder met de delegatie hebben gesproken over hun grieven.